Berry Superfos zdobywa nagrodę za projekt dotyczący recyklingu

Berry Superfos zdobywa nagrodę za projekt dotyczący recyklingu

W niezwykle konkurencyjnej dziedzinie zgłoszeń Berry Superfos wyłonił się jako laureat prestiżowej nagrody Horners Bottlemakers Award 2023 za inicjatywę polegającą na recyklingu pojemników po farbach w systemie obiegu zamkniętego.


Berry Superfos niedawno dodało kolejną nagrodę do swojej kolekcji, tym razem za przełomowy projekt skoncentrowany na używanych pojemnikach na farby. Nagroda, o której mowa, to ceniona nagroda Horners Bottlemakers Award.

Jury uzasadniło swój wybór rozwiązania Berry Closed-Loop Paint Container Solution jako zwycięzcy nagrody za rok 2023 w następujący sposób:

„Inicjatywa stanowi ważny krok w recyklingu pojemników, w których znajdują się resztki materiału, ponieważ przezwyciężono wyzwania związane zarówno z procesem mycia, jak i odzyskiem i ponownym wykorzystaniem pojemników. Kryteria wszystkich naszych nagród uwzględniają element zrównoważonego rozwoju, a zgłoszenie firmy Berry Superfos z pewnością bardzo dobrze wpisuje się w ten etos”.

Jurorzy zauważyli, że do nagrody Horners Bottlemakers Award 2023 nadesłano bardzo konkurencyjną gamę zgłoszeń.

Rozwiązanie w obiegu zamkniętym uzyskane poprzez partnerstwo dotyczące gospodarowania obiegowego
Rozwiązanie w obiegu zamkniętym wiąże się z wprowadzeniem partnerstwa dotyczącego gospodarowania obiegowego pomiędzy Berry Superfos, Paint360, organizacją społeczną zajmującą się recyklingiem i odzyskiem farb oraz Berry Circular Polymers. W ramach tej inicjatywy trzej partnerzy współpracują w celu gromadzenia zużytych farb, przerabiania ich na nowe farby i recyklingu zużytych plastikowych pojemników na farby na nowe puszki na odzyskaną farbę.

Rozwiązanie to w znaczący sposób zmniejsza wpływ na środowisko zarówno farby, jak i jej opakowania, zmniejszając ilość odpadów trafiających na składowiska oraz emisję dwutlenku węgla związaną ze spalaniem.

Søren Rohleder, CEO, Berry Superfos, wyjaśnia: „W dziedzinie przemysłu lakierniczego postępy w gospodarce o obiegu zamkniętym znacznie korzystają z włączenia systemów obiegu zamkniętego. Takie systemy umożliwiają producentom spełnienie wymagań konsumentów w zakresie bardziej zrównoważonych rozwiązań i zgodność z wymogami regulacyjnymi, takimi jak rozszerzona odpowiedzialność producenta (EPR)”.

Trzecia nagroda za projekt
To już trzecia nagroda dla tego pionierskiego projektu. Oprócz nagrody Horners Bottlemakers Award, wcześniej otrzymał dwie inne prestiżowe nagrody: Plastics Industry Award i RECOUP Award.

Pojemniki na farbę stosowane w tym rozwiązaniu produkowane są w zakładzie Berry Superfos w Oakham.


Czy chcesz dowiedzieć się więcej?

Contact
Jamie Riley
Sustainability Manager
Berry Superfos
Phone: +44 7534 018 301

Czy chcesz dowiedzieć się więcej?

Contact
Søren Rohleder
CEO
Berry Superfos
Phone: +49 40 8539 010

Hi, I’m RingLock.

I may be small, but I’m tough. Give me hot, cold or freezing – you can always count on me. Get to know me better...

Czy chcesz, abyśmy się z Tobą skontaktowali?

Proszę wypełnić następujące pola:

Zindywidualizowane Custom containers promote uniqueness

Custom containers promote uniqueness

If you’re looking for packaging to add uniqueness to your brand, you’ve come to the right place.


Berry Superfos
Head Office
Spotorno Allé 8
DK-2630 Taastrup
Denmark
General Inquiries
E-mail: Superfos@berryglobal.com
Phone: +45 5911 1110
Fax: +45 5911 1180
Sales Inquiries
E-mail: SuperfosSales@berryglobal.com
Phone: +45 5911 1110
Fax: +45 5911 1180

Follow Us

LinkedIn Twitter