Berry Superfos rozwija cele gospodarki o obiegu zamkniętym poprzez nowe inicjatywy

Berry Superfos rozwija cele gospodarki o obiegu zamkniętym poprzez nowe inicjatywy

Ustanawiając pionierskie odpowiedzialne praktyki, Berry Global dąży do tego, aby do 2025 r. opakowania w 100% nadawały się do ponownego wykorzystania, recyklingu lub kompostowania. Do października 2024 r. mają zostać wprowadzone kluczowe środki, w tym usunięcie metalowych uchwytów i sadzy.


Angażując się w promowanie cyrkularnej przyszłości z zerową emisją netto, Berry Superfos podejmuje nowe inicjatywy w celu zapewnienia, że do 2025 r. wszystkie jej produkty opakowaniowe mogły w 100% nadawać się do ponownego użycia, recyklingu lub kompostowania.

Wizja strategiczna jest jasna, mówi Jamie Riley, kierownik ds. zrównoważonego rozwoju w Berry Superfos: „Aby wspierać naszych klientów w osiąganiu ich celów w zakresie zrównoważonego rozwoju i w dalszym ciągu napędzać naszą podróż w kierunku zrównoważonego rozwoju, ustanowiliśmy za nasz cel wyeliminowanie z naszego portfolio produktów nienadających się do recyklingu do 2025 roku”.

Uchwyty z tworzywa sztucznego zastąpią metalowe
Jednym z kluczowych posunięć mających na celu urzeczywistnienie tej wizji jest wyeliminowanie elementów innych niż z tworzywa sztucznego, w szczególności metalowych drucianych uchwytów w wiadrach przemysłowych. Berry Superfos zamierza zastąpić metalowe uchwyty wytrzymałymi alternatywami z tworzyw sztucznych do października 2024 roku.

Jamie Riley mówi: „Z niecierpliwością czekamy na wprowadzenie naszych nadchodzących wytrzymałych uchwytów z tworzywa sztucznego, starannie zaprojektowanych w celu zastąpienia metalowych uchwytów w pojemnikach, które nadal je posiadają. Inicjatywa ta ma na celu stworzenie rozwiązań monomateriałowych, znacznie zwiększających możliwości recyklingu w porównaniu do opakowań wielomateriałowych”.

Eliminacja sadzy
Kolejnym znaczącym krokiem w kierunku obiegu zamkniętego jest usunięcie z produkcji czarnych opakowań koncentratów na bazie sadzy, co ma nastąpić do października 2024 roku. Berry Superfos dąży do zastąpienia ich wykrywalnymi, nadającymi się do recyklingu alternatywami, umożliwiając w ten sposób zgodność materiałów opakowaniowych z obecnymi systemami sortowania surowców wtórnych. Co ważne, klienci nadal będą mieli możliwość wyboru czarnych rozwiązań opakowaniowych, wykorzystujących teraz bezemisyjną czarną alternatywę.

Jamie Riley dodaje: „Kilku naszych klientów już podjęło decyzję o wykluczeniu sadzy ze swoich rozwiązań opakowaniowych. Obecnie Berry Superfos jest na skraju całkowitego wycofania sadzy z naszego portfolio, przechodząc na alternatywy wykrywane przez roboty sortujące. Przewidujemy, że ten znaczący kamień milowy zostanie osiągnięty najpóźniej w październiku 2024 roku”.

Poruszanie się w środowisku regulacyjnym: Dyrektywa w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych
Te proaktywne kroki to tylko niektóre spośród działań podjętych przez Berry Superfos, zgodnych z nadchodzącą dyrektywą w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (PPWR), rozporządzeniem UE mającym na celu zwalczanie zanieczyszczenia opakowań i wspieranie gospodarki o obiegu zamkniętym. Przepisy te nie zostały jeszcze przyjęte, lecz oczekuje się, że od 2030 roku zostaną wdrożone nowe kluczowe środki:

  • Wytyczne dotyczące recyklingu: Opakowania muszą być zgodne z wytycznymi dotyczącymi recyklingu i skalowalne pod kątem recyklingu.
  • Cele ponownego użycia: Konkretne cele dotyczące ponownego wykorzystania będą miały zastosowanie do opakowań cateringowych, e-commerce i transportowych.
  • Zawartość materiałów z recyklingu: Wprowadzona zostanie obowiązkowa minimalna zawartość materiałów pochodzących z recyklingu.

 Zasadniczo nowe inicjatywy wdrażane przez Berry Superfos pomogą zapewnić, że nasi klienci będą dobrze przygotowani do spełnienia zmieniających się wymogów prawnyh dotyczących możliwości recyklingu ich rozwiązań opakowaniowych.


Czy chcesz dowiedzieć się więcej?

Contact
Wiesława Lusztak
Area Sales Manager
Non-Food Poland
Lubień Kujawski, Poland
Phone: +48 662 228 869

Czy chcesz dowiedzieć się więcej?

Contact
Aneta Wlodarczyk
Area Sales Manager
Food Poland
Poznań, Poland
Phone: +48 601 150 977

Czy chcesz dowiedzieć się więcej?

Contact
Krzysztof Marzec
Area Sales Manager
Lubień Kujawski, Poland
Phone: +48 664 401 522

Czy chcesz dowiedzieć się więcej?

Contact
Zbigniew Hryniewicz
Sales Director
Berry Superfos
Phone: +48 54 4291000

Hi, I’m EasyDose.

I give you exactly what you want time after time - inside of me there’s a multi-dosage system for precise quantities. Get to know me better...

Czy chcesz, abyśmy się z Tobą skontaktowali?

Proszę wypełnić następujące pola:

Zindywidualizowane Custom containers promote uniqueness

Custom containers promote uniqueness

If you’re looking for packaging to add uniqueness to your brand, you’ve come to the right place.


Berry Superfos
Head Office
Spotorno Allé 8
DK-2630 Taastrup
Denmark
General Inquiries
E-mail: Superfos@berryglobal.com
Phone: +45 5911 1110
Fax: +45 5911 1180
Sales Inquiries
E-mail: SuperfosSales@berryglobal.com
Phone: +45 5911 1110
Fax: +45 5911 1180

Follow Us

LinkedIn Twitter