Plastemballage er nødvendigt i den cirkulære økonomi

Plastemballage er nødvendigt i den cirkulære økonomi

Plast er kommet i modvind. Men som emballage, produceret ressourceeffektivt, er det med til at muliggøre den cirkulære økonomi. Det holder fødevarer friske i længere tid, transporteres effektivt og er nemt at genanvende.


Det er naturligvis et stort problem, at plastaffald ender i verdenshavene. Men det har meget lidt at gøre med den moderne plastemballage, som bliver produceret og anvendt i den vestlige verden. Her indsamles plastemballager i stigende omfang til genanvendelse og har en positiv effekt på samfundets muligheder for at overgå til cirkulær økonomi.
 
Plast står stærkt i værdikæden
Plast bruges i dag som effektivt emballagemateriale til at beskytte dyrt producerede fødevarer, så de kan holde sig friske længe. De ressourcer, der anvendes til plastemballage, udgør en forsvindende lille del af de ressourcer, der bruges til at producere de varer, som emballagen beskytter.

Helhedsbilledet er vigtigt, og det er relevant at kigge på livscyklusvurderinger for at finde ud af, hvilken emballage der er mest miljørigtig. Søren Marcussen, Nordisk Direktør, RPC Superfos, forklarer:

”Det skal give økonomisk og miljømæssig mening at vælge emballagemateriale, og det gælder i hele værdikæden fra fremstilling over transport til mulighederne for genanvendelse. Her står plast stærkt. Plast har et lavt energiforbrug i fremstillingen og en lav vægt, hvilket spiller positivt ind på transporten set i forhold til både miljø og økonomi.”

Ned i vægt
RPC Superfos er en af Europas førende producenter af plastemballage og arbejder løbende sammen med danske og internationale kunder på at udvikle fødevareemballager, så emballagen med den mindst mulige mængde råvarer er optimeret til at reducere madspild.

Siden starten af årtusindskiftet har RPC Superfos arbejdet målrettet på at reducere den gennemsnitlige vægt af sine emballageprodukter. Eksempelvis er en 1 liters bøtte til yoghurt blevet godt 16% lettere siden 2008 uden at forringe emballagens beskyttende kvalitet. Det svarer til en opnået besparelse på ca. 2,5t ton plast.

Deltager i Forum for cirkulær plastemballage
RPC Superfos er en aktiv spiller i innovationsprojektet ”Forum for cirkulær plastemballage”, som Plastindustrien sammen med Danmarks Naturfredningsforening har taget initiativ til. Forummet har for nylig overrakt Fødevare- og miljøminister Jakob Ellemann-Jensen en række anbefalinger til, hvordan Danmark kan blive en rollemodel for fremtidens plastemballage i en cirkulær økonomi. I den forbindelse har man inddelt de forskellige plasttyper i tre farvekategorier – grøn, gul og rød – alt efter hvor egnede eller ikke-egnede de er til genanvendelse.

Flyt flere kunder over i den grønne kategori
RPC Superfos vil gerne have flere kunder over i den grønne kategori, hvor bl.a. plasttypen polypropylen (PP) er placeret og kan med sin ekspertviden rådgive kunderne om det rette emballagevalg til fødevarer eller non-food.

Langt den overvejende del af alle emballageprodukter fra RPC Superfos er udelukkende fremstillet af polypropylen (PP). Det betyder, at de har en meget høj genanvendelsesværdi.

”Udfordringen er, at plast skal håndteres rigtigt, efter det er blevet brugt. Recirkuleret plastaffald er en ressource, som er meget efterspurgt, og i dag anvender RPC Superfos betydelige mængder plastaffald til non-food emballage. Vi vil gerne aftage mere for at kunne tilbyde endnu flere emballageprodukter fremstillet med genanvendt plast, men ser dog et stigende behov for at ensrette og effektivisere affaldssortering og -indsamling. Det vil vi gerne arbejde for i regi af ”Forum for cirkulær plastemballage”,” slutter Søren Marcussen.


Vous souhaitez en savoir plus ?

Contact
Søren Marcussen
Regional Director
Region Nordic
Taastrup, Denmark
Phone: +45 5911 1110

Hi, I’m HalfMoon.

Look at my shape: I’m ergonomic and sure to impress. It is easy to carry me straight below the shoulder with my flat side close to your body. Get to know me better...

Souhaitez-vous que nous vous contactions ?

Veuillez compléter les champs suivants

Personnaliser Custom containers promote uniqueness

Custom containers promote uniqueness

If you’re looking for packaging to add uniqueness to your brand, you’ve come to the right place.


RPC Superfos
Head Office
Spotorno Allé 8
DK-2630 Taastrup
Denmark
General Inquiries
E-mail: superfos@rpc-superfos.com
Phone: +45 5911 1110
Fax: +45 5911 1180
Sales Inquiries
E-mail: sales@rpc-superfos.com
Phone: +45 5911 1110
Fax: +45 5911 1180