Razem dla zrównoważonego rozwoju łańcucha dostaw

Razem dla zrównoważonego rozwoju łańcucha dostaw

Jako dostawca dla głównych międzynarodowych przedsiębiorstw chemicznych popierających zrównoważony łańcuch dostaw, RPC Superfos uczestniczy w ich wspólnej inicjatywie Together for Sustainability (Razem dla zrównoważonego rozwoju). Jednym z ostatnich osiągnięć jest otrzymanie przez firmę RPC Group Plc wyróżnienia Silver Recognition Level w Rankingu CSR na rok 2017.


Rosnąca liczba przedsiębiorstw chemicznych na całym świecie połączyła siły, aby ocenić, skontrolować i ulepszyć osiągnięcia w zakresie zrównoważonego rozwoju ich dostawców. Together for Sustainability (TfS) to nazwa tej inicjatywy i wśród 19 jej członków znajdują się przedsiębiorstwa, takie jak AkzoNobel, Henkel i DuPont.

W ramach TfS dostawcy przechodzą kontrolę w zakładach, a także są oceniani online. Przedsiębiorstwa chemiczne następnie dzielą się wynikami na temat zrównoważonego rozwoju, mając na uwadze ulepszenie skuteczności wszystkich zainteresowanych podmiotów.

Wyróżnienie Silver Recognition Level
RPC Superfos oraz grupa RPC jako dostawcy wytrzymałych, mocnych i bezpiecznych rozwiązań opakowaniowych dla przemysłu chemicznego z ogromną chęcią zgodzili się na uczestnictwo w ocenie online oraz kontrole w zakładach w ramach inicjatywy TfS.

Grupa RPC została niedawno uznana za firmę społecznie odpowiedzialną w ramach wyróżnienia Silver Recognition Level. Stanowi to wynik przeprowadzonej online oceny Profilu zrównoważonego rozwoju Grupy RPC, biorącej pod uwagę kwestie takie jak środowisko, zarządzanie zasobami ludzkimi, uczciwe praktyki biznesowe i zrównoważone zamówienia.

Mark Seddon, dyrektor ds. klientów kluczowych, Dział powłok powierzchniowych, RPC Superfos region Zjednoczonego Królestwa stwierdził:

„Zrównoważony rozwój stanowi wysoki priorytet w Grupie RPC, a także w firmie RPC Superfos. Nasze działania w zakresie zrównoważonego rozwoju są niekończącym się procesem bez ostatecznego celu, gdyż poprawa jest możliwa w każdej chwili. Obecnie jesteśmy jednak zadowoleni, że wynik Grupy RPC jest lepszy, dzięki czemu niedawno zasłużyła ona na wyróżnienie Silver Recognition.”

Kontrole w Polsce i Zjednoczonym Królestwie
Zakłady RPC Superfos w Lubieniu w Polsce oraz w Oakham w Zjednoczonym Królestwie brały udział w kontrolach zakładowych w ramach inicjatywy TfS w latach 2015–2016. Jako że podczas kontroli nie wykazano ważniejszych kwestii, świadectwo kontroli będzie ważne przez trzy lata.

Wiedza stanowi podstawę lepszego działania
Standardowe podejście umożliwiające zrównoważony rozwój ustanowione przez inicjatywę TfS toruje drogę dla synergii, tak aby zasoby były wykorzystywane skuteczniej z minimalnym nakładem pracy administracyjnej wśród przedsiębiorstw członkowskich i ich dostawców. Petra Lehmann, kierownik ds. doskonalenia i zrównoważonego rozwoju dostawców europejskich w AkzoNobel Sourcing cieszy się z powodu ogólnego wzrostu świadomości w zakresie zrównoważenia, a także tego w szczególności tyczącego się ociągnięć inicjatywy TfS:

„Zawsze doceniamy to, że nasi dostawcy są zaangażowani w program TfS i szczerze poświęcają się koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu, uczestnicząc w ocenach i kontrolach. Ostatnie wydarzenia stanowią doskonałą możliwość do podziękowania Grupie RPC i RPC Superfos za bycie częścią podczas procesu tworzenia bardziej zrównoważonych łańcuchów dostaw przemysłu chemicznego”.

Inicjatywę TfS rozpoczęto w 2011 roku i od tego czasu liczba przedsiębiorstw zwiększyła się przeszło trzykrotnie. Jedną z kluczowych korzyści TfS jest dzielenie się wiedzą na temat zrównoważonego rozwoju oraz pozytywnym nastawieniem względem niego, co pozwala na wzajemne korzystne ulepszenia. RPC Superfos jest bardzo zaangażowana we wspieranie zasad zrównoważonego rozwoju, a także w sposób entuzjastyczny odnosi się do tego podejścia opartego na współpracy, przekonując, że zrównoważony rozwój niesie dobry wpływ dla wszystkich.

Pliki pokrewne


Czy chcesz dowiedzieć się więcej?

Contact
Zbigniew Hryniewicz
Sales Director
Region Central East
Food Poland, Lithuania
Phone: +48 606 819 419

Czy chcesz dowiedzieć się więcej?

Contact
Wiesława Lusztak
Area Sales Manager
Non-Food Poland
Lubień Kujawski, Poland
Phone: +48 662 228 869

Hi, I’m from the PET range

I’m blow-moulded and virtually come in any shape. You should see my pre-form library - it’s huge!  I can be clear or wear sleeves. Get to know me better...

Czy chcesz, abyśmy się z Tobą skontaktowali?

Proszę wypełnić następujące pola:

Zindywidualizowane Custom containers promote uniqueness

Custom containers promote uniqueness

If you’re looking for packaging to add uniqueness to your brand, you’ve come to the right place.


RPC Superfos
Head Office
Spotorno Allé 8
DK-2630 Taastrup
Denmark
General Inquiries
E-mail: superfos@rpc-superfos.com
Phone: +45 5911 1110
Fax: +45 5911 1180
Sales Inquiries
E-mail: sales@rpc-superfos.com
Phone: +45 5911 1110
Fax: +45 5911 1180